muzewa w warszawie

Warszawa jest siedzibą centralnych organów państwa, a także wielu ważnych instytucji kultury, w tym muzeów narodowych. Stolica Polski ma piękną, choć trudną historię, którą przybliżyć mogą m.in. eksponaty muzealne, a także liczne wystawy i prezentacje z wykorzystaniem multimediów. Muzea w Warszawie zajmują się jednak nie tylko historią miasta i kraju, ale również społecznością żydowską, wojskowością, kolejnictwem, dorobkiem artystycznym poszczególnych twórców itd. W Warszawie funkcjonują zarówno muzea historyczne, biograficzne, literackie, artystyczne, techniczne, etnograficzne, martyrologiczne, przyrodnicze, wojskowe, jak i muzea sportu. Poniżej kilka słów na temat najsłynniejszych warszawskich muzeów.

Muzea w Warszawie, które trzeba odwiedzić

Muzeum Narodowe w Warszawie

Jednym z najstarszych muzeów sztuki w Polsce jest właśnie Muzeum Narodowe w Warszawie. Zostało założone w 1862 roku jako Muzeum Sztuk Pięknych. Dzisiejszy, modernistyczny gmach wzniesiono w latach 1927-1938. Gmach ten stanowi główną siedzibę muzeum, ale ma ono jeszcze cztery oddziały: Muzeum Plakatu w Wilanowie, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Zbiory muzeum liczą ok. 830 tys. eksponatów – dzieł sztuki polskiej i światowej. Są to dzieła pochodzące z różnych epok historycznych od antyku do współczesności. Eksponaty obejmują malarstwo, rzeźbę, rysunki, ryciny, fotografie, numizmaty, ale również przedmioty sztuki użytkowej i wzornictwo.

Muzeum Powstania Warszawskiego

Chcąc odwiedzić najważniejsze muzea w Warszawie, nie sposób pominąć Muzeum Powstania Warszawskiego. Ta instytucja kultury jest hołdem dla mieszkańców Warszawy, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę w 1944 roku. Muzeum w dzisiejszej formie zostało otwarte 31 lipca 2004, czyli w przeddzień 60. rocznicy wybuchu powstania. W zbiorach muzeum znajdują się eksponaty dokumentujące historię Powstania Warszawskiego, ale celem instytucji nie jest jedynie przybliżenie tamtych wydarzeń, ale również ukazanie ich sensu. Muzeum prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a w tym celu wykorzystuje m.in. nowoczesne techniki audiowizualne.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

POLIN to muzeum historyczne ukazujące 1000 lat życia polskich Żydów. Powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, która kolejnych latach zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rozpoczęcie prac nad projektem muzeum miało miejsce w 1995 roku i jako inicjatywę społeczną kontynuowano je aż do roku 2005 roku. Wówczas Lech Kaczyński, ówczesny prezydent Warszawy, zdecydował o utworzeniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Tym samym POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją kultury, jaką tworzą wspólnie rząd, samorząd lokalny i organizacja pozarządowa. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od początku stanowi miejsce spotkań i dialogu tych, którzy chcą poznać historię polskich Żydów i ich kulturę, w tym współczesną kulturę żydowską. Twórcom muzeum zależy na wzajemnym zrozumieniu i szacunku Polaków i Żydów.