cena pokoju hotelowego

Ceny obiektów noclegowych ustalają ich właściciele lub zarządcy, choć oczywiście nie powinni tego robić w oderwaniu od rzeczywistości. Cena pokoju powinna być adekwatna do jego standardu, ale pamiętajmy, że nie tylko wielkość czy wyposażenie pokoju decydują o tym, ile zapłacimy za jego wynajem. Zatem od czego zależy cena pokoju hotelowego?

Rosnąca konkurencja w branży

Dziś hotele powstają jak grzyby po deszczu, zwłaszcza w miejscowościach i dzielnicach, które są w jakiś sposób atrakcyjne pod względem turystycznym. Rosnąca konkurencja sprawia, że konieczne jest monitorowane sprzedaży i optymalizowanie przychodów. Sztywne ceny pokoi coraz częściej odchodzą do lamusa, choć oczywiście ujednolicenie cen jest pożądane z punktu widzenia klienta, który szuka w sieci hotelu i porównuje ceny kilku zlokalizowanych blisko siebie obiektów.

Z uwagi na rosnącą konkurencję w branży, hotele korzystają z kilku kanałów dystrybucji. Prowadzenie witryny internetowej i przyjmowanie rezerwacji za pomocą specjalnych formularzy, wiadomości e-mail czy połączeń telefonicznych jest oczywiście praktykowane, ale obok tego wykorzystuje się różnorodne bazy obiektów noclegowych, jak i korzysta z tablic ogłoszeń. Tak szeroko zakrojone działania są konieczne, jeśli hotel chce utrzymać dobrą pozycję w branży i nie wprowadzać drastycznych obniżek cen.

Od czego zależy cena pokoju hotelowego?

Poczynania konkurencji i standard pokoju hotelowego są tym, co ma decydujące znaczenie podczas ustalania ceny obiektu noclegowego. Dla właściciela lub zarządcy obiektu istotne będzie również to, jaki jest koszt utrzymania pokoju, czy hotel cieszy się dużą popularnością przez cały rok, czy też jedynie w określonych porach roku.

Cena pokoju hotelowego uzależniona jest zatem zarówno od czynników wewnętrznych (standard pokoju, ilość atrakcji, lokalizacja), jak i zewnętrznych (trwający sezon, prognozowane ważne wydarzenia w okolicy, konkurencja). Należy pamiętać, że każdy z tych czynników może ulec zmianie na przestrzeni lat czy miesięcy, dlatego właściciel hotelu powinien pomyśleć o elastycznych cenach, zamiast stosować sztywne widełki.

Prognozowanie popytu na usługi hotelowe

Hotel powinien umieć prognozować popyt na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych oraz analiz przeprowadzanych na bieżąco – zarówno analiz dotyczących całej branży hotelarskiej, jak i najbliższego regionu. Nie należy przy tym zapominać, że cena nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na popularność obiektu noclegowego. Niskie ceny nie zachęcą klientów do ponownych odwiedzin, jeśli jakość usług oferowanych przez hotel pozostawia wiele do życzenia.